1. Home
  2. Techniczne
  3. Jak zaplanować swoje starty?

Jak zaplanować swoje starty?

Kiedy jesteś zalogowany do aplikacji odszukaj na pasku nawigacji po lewej stronie zakładki z napisem Planowanie. Po przeniesieniu na stronę planowania, widzisz pole z urlopami, startami i zgrupowaniami. Interesuje Cię środkowe pole Starty. Naciśnij przycisk z plusem znajdujący się w tej sekcji. Pojawia się okno, które pozwala Ci na łatwe zaplanowanie Twojego wyścigu.
Dodając wyścig należy pamiętać, że data wyścigu nie może być datą przeszłą, ani datą dzisiejszą.

Widok na stronę planowania.

Starty pojedyncze

Starty pojedyncze są to wyścigi jednodniowe. Planując start możesz wybrać kilka dat, które mogą występować jeden po drugim, np. wyścig w sobotę i niedzielę, ale także zaplanować kilka startów na przestrzeni następnego roku od daty dzisiejszej.

  1. Wybierz przycisk Pojedynczy wyścig i naciśnij Wybierz daty.

2. Kiedy wyświetli Ci się kalendarz wybierz daty Twoich startów.

3. Po wybraniu dat lista startów automatycznie dodaje zaznaczone dni do listy, w której możesz nadać nazwy wyścigom (opcjonalne), a także priorytet spośród trzech dostępnych: Niski, Średni, Wysoki.
Aby zatwierdzić naciśnij przycisk Dodaj

4. Aby dodać starty naciśnij przycisk Dodaj, następnie lista startów zaktualizuje się o nowe daty.

5. Okres startowy w kalendarzu zostanie wyróżniony.

Starty etapowe

Planując start w wyścigu etapowym może on trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 7 dni. Starty w wyścigach etapowych możesz planować na przestrzeni roku od dzisiejszej daty.

1. Wybierz przycisk Wyścig etapowy., następnie wybierz priorytet oraz opcjonalnie podaj nazwę.

2. Po naciśnięciu w Wybierz daty, możesz wybrać zakres dni startowych swojego wyścigu klikając odpowiednio w kalendarzu datę rozpoczęcia oraz datę ostatniego dnia startowego.
Wybrany zakres pojawi się na dole formularza, jeżeli chcesz edytować daty, ponownie naciśnij Wybierz daty.

3. Aby dodać start naciśnij przycisk Dodaj. Na górze strony pojawi się powiadomienie „Dodano nowy start”, a lista startowa zaktualizuje się o nowy wyścig.

4. W Kalendarzu okres startowy zostanie wyróżniony.

Usuwanie startów

Aby usunąć zaplanowanie starty możesz zrobić to na stronie Planowanie. Na liście startowej po prawej stronie od wyścigu naciśnij w ikonę kosza i potwierdź swój wybór. Na górze ekranu pojawi się powiadomienie „Poprawnie usunięto start”, a Twój okres startowy zostanie usunięty z Kalendarza. Usunięcie wyścigów z przeszłości jest niemożliwe.
Pamiętaj, że usunięcie startu jest czynnością nieodwracalną i w przypadku kiedy się pomylisz będziesz musiał dodać start ponownie.

Jak usunąć?
  1. Naciśnij ikonę kosza przy wybranym wyścigu.

2. W oknie potwierdź swój wybór dotyczący usunięcia startu.

3. Po poprawnym usunięciu pojawia się powiadomienie na górze ekranu, a start znika z listy startowej.

 

Powiązane artykuły