1. Home
  2. Techniczne
  3. Ile treningów wstecz po zalogowaniu AiTRAINER pobieramy ze Stravy?